Поиск
  • Ba-Rhey Spa

การนวดด้วยหินร้อน-หินเย็น (Hot or Cold Stone Massage)


การนวดด้วยหินร้อน-หินเย็น เป็นการนวดที่มีอุปกรณ์หินภูเขาไฟที่มีผิวเรียบเข้ามาเป็นตัวช่วย โดยใส่ไว้อุ้งมือของผู้นวด ใช้น้ำหนักตามความเหมาะสมในแต่ละจุดของร่างกาย ส่วนอุณหภูมิที่ใช้ต้องมีความเหมาะสม ผู้นวดต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะเป็นการนวดที่ค่อนข้างอันตราย ความร้อน-เย็นของหินสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ผุพองได้


ประโยชน์การนวดด้วย “หินร้อน”

•เป็นวิธีธรรมชาติบำบัด

•อุณหภูมิของหินร้อนช่วยให้ร่างกายมีการปรับสมดุลย์ด้วยตัวเอง

•การใช้หินบะซอลต์หรือหินภูเขาไฟ (Basalt stones) ที่อบอุ่นจะช่วยสร้างความผ่อนคลายล้ามเนื้อที่ตึงเครียด

•ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ทำให้มีการนำเอาออกซิเจนและอาหารไปยังเซลล์ต่างๆ

•ช่วยให้ระบบน้ำไหลมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น ช่วยให้มีการขับของเสียได้ดีขึ้น และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานดีขึ้น

•อุณหภูมิของหินร้อนจะช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดการกระชับตัว


ประโยชน์การนวดด้วย “หินเย็น”

•อุณหภูมิของหินเย็นจะช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องเจ็บปวดหลัง เช่น การนวดกีฬาหลังการแข่งขัน

•การนวดด้วยหินเย็นจะช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ลดอาการแผลเป็นในกล้ามเนื้อ และช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้น


ประโยชน์การนวดด้วย “หินร้อน-หินเย็นสลับกัน”

•การใช้หินร้อนและเย็นสลับกันนวด จะช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย และกระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อเกิดการตื่นตัว ช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับตัวมากขึ้น จึงสมารถใช้ได้กับการนวดเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์ลงได้


การนวดด้วยหินร้อน-หินเย็น เป็นการนวดที่ผ่อนคลาย มีผลต่อกล้ามเนื้อส่วนลึกได้ จึงมีบ่อยครั้งที่นอกจากจะนวดหินร้อน-หินเย็นอย่างเดียว บางครั้งก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการนวดนักกีฬาหรือการนวดสปอร์ต (Sport Massage) หรือการนวดกล้ามเนื้อส่วนลึก (Deep Tissue Massage) การนวดด้วยหินร้อน-หินเย็น สามารถทำงานมีผลในระดับกายภาพ จิตใจ และกระตุ้นลึกไปถึงพลังทางจิตวิญญาณค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.