Поиск
  • Ba-Rhey Spa

การนวดมดลูกเพื่อปรับสมดุลย์ (Ovary massage)

การนวดมดลูกเพื่อการปรับสมดุลย์ฮอร์โมนของมดลูก เป็นส่วนย่อยของการนวดกระสัยเบื้องต้น เพื่อดูแลตนเองของผู้หญิง เป็นกระบวนการนวดที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ แต่มีประสิทธิภาพมาก


ประโยชน์ของการนวดมดลูกนี้จะช่วยให้กระตุ้นระบบประสาทในช่องเชิงกรานที่จะส่งกลับไปยังสมอง ทำให้มีผลต่อการทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน จากต่อมใต้สมองที่เรียกว่า "ไฮโปทาลามัส" (Hypothalamus) ทำให้มีฮอร์โมนมาเลี้ยงมดลูกอย่างมีสมดุลย์ ช่วยทำให้ปรับรอบการมีประจำเดือนได้ดีขึ้น มีเลือดมาเลี้ยงในบริเวณช่องเชิงกรานมากขึ้น และเป็นการเพิ่มพลังด้านเพศของผู้หญิง (Female sexual energy) เหมาะกับผู้มีประจำเดือนไม่ปกติ ผู้ที่หมดประจำเดือน วัยใกล้หมดประจำเดือน หรือผู้ที่ต้องการปรับสมดุลย์ฮอร์โมนผู้หญิงช่วยฟื้นความรู้สึกของความเป็นหญิงที่มีพลังมากขึ้น


วิธีการนวด

1. ยืนหรือนั่งตัวตรง นวดบริเวณท้องน้อยโดยใช้น้ำมันช่วยจะทำให้เคลื่อนไหวมือได้ดีขึ้น นวดด้วยน้ำหนักที่ลงแรงจากกลางไปหามาก เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้อบอุ่นและผ่อนคลาย

2. วางมือทั้งสองข้างแบบรูปผีเสื้อ โดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างอยู่ที่สะดือ นิ้วทั้งสี่วางเหนือบริเวณมดลูก ทำการนวดให้เป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาทั้งสองมือ จำนวน 36 ครั้ง และทำแบบเดียวกันแต่ทวนเข็มนาฬิกา อีก 36 ครั้ง

3. เมื่อครบตามจำนวนแล้วให้วางมือไว้ในท่านั้นต่อไปอีกประมาณ 1 นาที เพื่อทำให้กล้ามเนื้ออบอุ่นและให้พลังงานเดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

4. หายใจลึกๆ ให้กระบังลมดันลงช่องท้อง ก่อนที่จะสิ้นสุดการนวด เพื่อกระตุ้นพลังงานชี

5. สามารถทำได้วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จะช่วยให้ท่านมีความสาวที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีก


การนวดกระสัยเป็นการนวดที่ละเอียดอ่อน มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก การจะเขียนเป็นบทความบางครั้งจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ผู้เขียนจึงไม่กล้าเขียนให้ลึกจนเกินไป เพราะเป็นการสุ่มเสี่ยงพอควร การเรียนรู้เรื่องนวดกระสัยจึงไม่มีเป็นบทความต่างๆ มากนัก ต้องไปเรียนรู้กับครูบาเอง ซึ่งครูของผู้เขียนก็เป็นชาวเยอรมันที่เก่งมาก ผู้เขียนจึงอยากถ่ายทอดออกมาในส่วนที่ทำได้ค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.