Поиск
  • Ba-Rhey Spa

การนวดแบบเธอราพิวติก (Therapeutic massage)


การนวดแบบเธอราพิวติก เป็นลักษณะการนวดบำบัดเป็นหลักวิธีการที่จะแสดงถือความเชี่ยวชาญของนักส่งเสริมสุขภาพที่สามารถนวดแก้อาการของลูกค้าได้ตามปัญหาที่เกิดขึ้น


ลักษณะการนวดไม่ได้กำหนดตายตัวว่าต้องเป็นท่าทางแบบใด มีวัตถุประสงค์ในการรักษาและประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง และเป็นการนวดที่ห่างไกลจากคำว่าผ่อนคลาย เพราะเป็นการนวดหนัก นวดลึก และแก้ปัญหาเฉพาะจุด


ถ้าเป็นนวดไทยคงเทียบได้กับการนวดแก้อาการ ถ้าเป็นแบบตะวันตกก็เทียบได้กับการนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก และการนวดสปอร์ต


การนวดแบบนี้ส่วนใหญ่จะผสมผสานระหว่างการนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก การนวดสปอร์ต นวดไทย นวดแบบจีน และบางครั้งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่นหินร้อน-หินเย็น ประคบร้อน หรือตอกเส้นร่วมด้วย เป็นความท้าทายและการได้ใช้ทักษะของนักส่งเสริมสุขภาพจริงๆว่าจะมีความสามารถใดก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งหมดเป็นการนำเสนอที่กลมกลืน ส่งเสริม รักษา และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้าเฉพาะรายได้


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.