Поиск
  • Ba-Rhey Spa

การนวดแบบโลมิโลมิ (Lomi Lomi Massage)


การนวดแบบโลมิโลมิ มีที่มาจากฮาวาย ชาวฮาวายเชื่อว่าเป็นการนวดที่เป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องด้วยอาการส่งต่อความรัก


ในภาษาฮาวายคำว่า “Lomi” หมายถึง “การนวด”


แต่ถ้าเป็น Lomi Lomi รวมกันจะหมายถึง การนวดเพื่อผ่อนคลาย


รูปแบบดั้งเดิมของ Lomi Lomi มาจากการเคลื่อนไหวตามจังหวะการสวดมนต์ ลักษณะการนวดจึงเคลื่อนไหวต่อเนื่องดั่งสายน้ำ หวังให้เกิดการผ่อนคลายและฟื้นฟูสุขภาพอย่างแท้จริง


ประโยชน์ของการนวดแบบโลมิโลมิ


-มีความเชื่อที่ว่าการนวดแบบโลมิโลมิ คือการนวดเปลี่ยนเส้นทางการไหลของพลังงานภายในร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจ ระดับอารมณ์ และจิตวิญญาณ เจ็บป่วย ความตึงเครียด และความเจ็บปวดถูกมองว่าเป็นผลพวงมาจากการอุดตันการไหลของพลังงานในร่างกาย

-ลดความเครียด ทำให้เกิดความสุขใจ

-ลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ

-ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายดีขึ้น

-ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย

-ช่วยให้การทรงตัวของร่างกายดีขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายขึ้น

-ช่วยให้ผิวสดชื่นขึ้น

-ช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้น

การนวดแบบนี้จะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้นวดและผู้ถูกนวดให้ส่งความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.