Поиск
  • Ba-Rhey Spa

รู้จักกับระบบน้ำเหลืองในร่างกายกันดีกว่า


ระบบน้ำเหลือง ในร่างกายมนุษย์มีหน้าที่อย่างไร

ระบบน้ำเหลืองเป็นปราการที่ตั้งรับและต่อสู้ในระบบทางเดินอาหาร ต่อสู้กับสารที่ไม่เหมาะกับที่ร่างกายต้องการหรือที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แบคทีเรีย โลหะหนัก สารที่ทำให้เกิดการแพ้ เชื้อรา สารเคมี และไขมัน


ดังนั้น เวลาที่จะทานอะไรต้องคำนึงว่า ระบบน้ำเหลืองต้องมาทำหน้าที่คัดกรองของเสียหรือพิษให้กับร่างกายเรา


สำหรับผู้ที่สักรูปต่างๆ บนผิวหนังจะสังเกตได้ว่ารอยสักจะค่อยๆ จางไป เพราะน้ำหมึกที่สักจะไปฝังอยู่ที่ชั้นผิวหนังแท้ (Papillary layer: topmost layer of the dermis)น้ำหมึกจะซึมผ่านระบบน้ำเหลืองทำให้มีการดูดซึมเอาน้ำหมึกออกไป เพราะถือว่าน้ำหมึกคือสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกาย


ระบบน้ำเหลืองไม่มีตัวช่วยในการปั๊มเพื่อให้เกิดการไหลเวียนเหมือนระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลืองจะไหลตามท่อน้ำเหลืองโดยอาศัยจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การใช้แรงกด หรือตัวช่วย เช่น การนวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียน หรืออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าช่วย เป็นต้น


การนวดช่วยส่งเสริมสุขภาพ ทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้น เพราะการนวดจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวด้วยแรงกดและหลังจากนั้นทำให้กล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายตามมา จึงช่วยให้ลำเลียงของเสียออกจากเซลล์ต่างๆ ในกล้ามเนื้อ นำมาซึ่งอาหารเข้าแทนที่ของเสียที่ตกค้างในเซลล์


โดยปกติระบบน้ำเหลืองมีการไหลเวียนอยู่แล้วในปริมาณ 1.5-3 ลิตร/วัน แต่ถ้าได้รับการนวดที่ถูกวิธีจะช่วยให้มีการไหลเวียนของน้ำเหลือง 10-30 ลิตร/วัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคการนวดและลักษณะทางกายวิภาคของแต่ละบุคคล และการนวดนอกจากจะช่วยให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้นก็ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น


สำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก การนวดกระตุ้นระบบน้ำเหลือง (Lymphatic drainage) ยังช่วยให้มีการลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น เพราะการนวดร่วมกับการออกกำลังกายจะช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน และขับสารพิษเช่น ไขมันออกจากระบบของร่างกายผ่านเหงื่อที่ออกมาทางผิวหนัง


จะเห็นได้ว่างานของเรา คือ เป็นนักส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้อื่นด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ขอให้มีความภูมิใจในงาน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เรานะคะ ถ้ามีโอกาสดีๆ คงได้จัดสัมมนาความรู้สักวันนะคะ จะได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กันและกันค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


จุดกล้ามเนื้อกระตุกหรือจุดกดเจ็บ (Trigger point)


กล้ามเนื้อกระตุกหรือจุดกดเจ็บนี้ เป็นความผิดปรกติของกล้ามเนื้อ ซึ่งมีผลมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อก้อนนั้น หรือส่วนนั้นมากเกินไป หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียด หดสั้นกระตุกจนกลายเป็นก้อนเม็ดเล็กๆ เนื่องจากมีการสะสมของเสียที่เซลล์ใช้แล้วแต่ไม่สามารถนำเอาออกไปเซลล์ได้ เพราะระบบไหลเวียนเลือดในจุดนี้จะทำได้น้อยลง


ถ้าหากมีจำนวนของเม็ดกล้ามเนื้อกระตุกมากและถี่ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นแข็งเป็นก้อน และเจ็บปวด เนื่องจากเส้นเลือดไม่สามารถไหลเวียนผ่านจุดนั้นได้ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้า ถ้าปล่อยไว้นานไปก็จากทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบกว้างขั้นเรื่อยๆ จึงต้องอาศัยฝีมือของนักส่งเสริมสุขภาพอย่างเราทำหน้าที่ช่วยยืดขยายกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเหล่านี้


เวลาที่นวดกล้ามเนื้อด้วยแรงกด บีบ เคาะ รูด ประคบ หรือดึงตามแบบการนวดแผนต่างๆ อย่าลืมช่วยยืดกล้ามเนื้อให้ลูกค้าด้วยนะคะ จะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นและช่วยให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น สารพิษที่ตกค้างในเซลล์กล้ามเนื้อจะได้ถูกนำออกไปจากเซลล์ได้ง่ายขึ้นค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.