Поиск
  • Ba-Rhey Spa

สำหรับธุรกิจที่ใช้คำว่า "สปา" จำเป็นต้องมีการบริการใดบ้าง


การกำหนดมาตรฐานบริการของสปา สบส.ได้กำหนดให้สปาทุกแห่งต้องมีบริการ 3 ประเภท ได้แก่ การบำบัดด้วยน้ำ การนวดร่างกาย พร้อมบริการเสริมอีกอย่างน้อย 3 อย่าง ซึ่งขณะนี้ สบส. ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเภท ได้แก่

1.การบริการที่ใช้ความร้อนที่ให้ผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผิวหนัง เช่น การประคบหินร้อน ซาวน่า การพันร้อน ผ้าห่มร้อน Sand Bath

2.การบริการที่ใช้ความเย็น ที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อผิวหนังหดตัว เช่น การประคบตัว

3.การบริการผิวกาย (Body Treatment) เช่น การทำความสะอาดผิว บำรุงผิว ขัดผิว พอกผิว พันตัว

4.การบริการผิวหน้า (Facial Treatment) เช่น การปรับสภาพผิว ขัดผิว นวดหน้า พอกหน้า บำรุงผิวหน้า

5.การบริการที่ใช้ศาสตร์และเทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ เช่น คลื่นเสียงบำบัด (Sound Therapy) รงคบำบัด (Color Therapy)

6.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก ไทชิ ชกมวย

7.โยคะ

8.ฤาษีดัดตน

9.การทำสมาธิ

10.อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้สปาแตกต่างสถานบริการทั่วไปอย่างสิ้นเชิง


ดังนั้น การใช้ชื่อสถานบริการเดย์สปาทั่วไปจึงไม่ควรมีคำว่าสปาห้อยท้าย เพราะเมื่อถูกตรวจสอบการบริการเสริมที่มีไม่ถึงอย่างน้อย 3 ชนิดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการให้บริการผิดประเภท หากเป็นร้านนวดอย่างเดียวจึงไม่ควรใช้คำว่าสปาต่อท้ายค่ะ

Cr. ดร. สิปปสินี บาเรย์, มูลนิธิผู้บริโภค

Просмотров: 0Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.