Поиск
  • Ba-Rhey Spa

เรกิ (Reiki)


เป็นเทคนิคการส่งเสริมสุขภาพที่มาจากญี่ปุ่นสำหรับการลดความเครียดและการพักผ่อนที่ยังส่งเสริมการรักษา

วิธีการ คือ "การวางมือ" ไปตามเส้นพลังงานที่มองไม่เห็นที่เรียกว่า "พลังงานชีวิต" ไหลในตัวคนและเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราจะมีชีวิตอยู่ ถ้า "พลังงานชีวิต" ต่ำแล้วจะมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยหรือรู้สึกความเครียด และพลังงานชีวิตในระดับสูงทำให้มีความสุขและสุขภาพดี


เรกิเป็นคำที่มาจากคำสองคำญี่ปุ่น คือ

- เร (Rei) หมายความว่า "ภูมิปัญญาของพระเจ้าหรือพลังสูง" และ

-กิ (Ki) คือ "พลังงานชีวิต"

ดังนั้น “เรกิ” จึงหมายถึง "การชี้นำจิตวิญญาณของคนด้วยแรงพลังงานชีวิต"


เรกิ เป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพแบบธรรมชาติและมีความปลอดภัยในการรักษาทางจิตวิญญาณและมักใช้ร่วมกับเทคนิคทางการแพทย์หรือการรักษาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาผลข้างเคียงและส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ที่เป็นการบำบัดทั้งในระดับกายภาพ จิตใจ อารมณ์และ จิตวิญญาณ มีการให้พลังงานจะไหลผ่านมือของนักส่งเสริมสุขภาพที่มือทั้งสองข้างวางบนหรือใกล้กับร่างกายจุดหรือตำแหน่งของผู้รับการบำบัด ให้ตัวของนักส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวกลางเพื่อส่งพลังงานชีวิตผ่านไปยังตัวผู้รับการบำบัด ด้วยการวางมืออย่างนุ่มนวลเพื่อกระตุ้นให้พลังธรรมชาติไปบำบัดตามจุดที่ต้องการให้มีพลังงานไปเลี้ยงเพื่อสร้างความสมดุลของพลังงาน และนักส่งเสริมสุขภาพเรกิต้องผ่านกระบวนการเปิดจักระจากครูเรกิที่ต้องถ่ายทอดกันมาโดยตรงค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.